Algemene voorwaarden

1. Informatie

https://www.36andmore.com

Ondernemingsnummer: 0828584490

BTW nummer: BE0828584490

2. Toepassing

2.1. Door een online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.2. De algemene verkoopsvoorwaarden van 36 & More zijn van toepassing op alle bestellingen op www.36andmore.com. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

3. Betalingen

Alle betalingen worden uitgevoerd door Mollie.com

4. Verzending

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen verzenden wij uw bestelling via bPost. De verzendkosten binnen Belgie en Nederland bedragen 4,99 euro per pakketje. Bedraagt uw aankoop meer dan 100 euro dan verzenden wij u pakketje gratis.

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Wanneer het in uitzonderlijke gevallen voorkomt dat 1 bepaald artikel door meerdere personen besteld wordt, heeft diegene die eerst besteld heeft recht op de bestelling. 36 & More neemt dan zo snel mogelijk contact op met de benadeelde om deze op de hoogte te brengen en eventueel een alternatief voor te stellen.
4.3 36 & More is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens de verzending. Indien u uw bestelling verzekerd wenst te laten versturen, neemt u contact met ons op. De extra kosten die deze verzekering met zich meebrengt zijn ter uwer laste tenzij anders overeengekomen.
4.4 Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

5. Verzakingsrecht - retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling en nadat u ons schriftelijk (info@36andmore.com) op de hoogte hebt gebracht van de terugzending. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

Als u geen nieuwe artikelen wenst te bestellen, storten wij het betaalde bedrag terug zodra we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben. Het spreekt voor zich dat deze artikelen ongewassen en ongedragen zijn en met de oorspronkelijke labels er aan. Wenst u het/de item(s) die u terugstuurt te ruilen bv. een andere kledingmaat, model of kleur, breng ons hiervan dan ook schriftelijk (info@36andmore.com) op de hoogte. Het terugzenden gebeurt volledig onder uw verantwoordelijkheid.

Dit geldt niet op items in solden, outlet of items op bestelling, deze kan u wel nog retourneren, maar hiervoor kunnen wij geen terugbetaling voorzien, u kan het/de item(s) die u terugstuurt enkel ruilen voor één of meerdere items met gelijke waarde.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen op de site van 36 & More zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen ervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.2 36 & More heeft het recht ten allen tijde prijzen aan te passen.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten.

7. Klachten

7.1 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
7.2 De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op. 
7.3 36 & More is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt U zich tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen.

8. Toegang website, storingen en onderbrekingen

8.1 36 & More kan niet garanderen dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zal zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en/of zijn diensten.
8.2 36 & More zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en/of haar diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
8.3 36 & More kan zijn website en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik stellen, beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

9. Verwijzingen

9.1 Onze website kan links bevaten naar andere websites. 36 & More is niet aansprakelijk voor de inhoud of informatie die anderen verzamelen.

10. Intellectueel eigendom

10.1 De gebruiker is zich ervan bewust dat de website gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van 36 & More en/of andere gebruikers en/of derden. Deze gegevens en bestanden kunnen beschermd zijn door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
10.1 Niets in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden dan wel op de website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de website geplaatste gegevens en bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
10.1 De gebruiker zal zich onthouden van eender welke handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.